Dzień dobry, Polsko!

o programie

Regulamin przekazywania materiałów do audycji „Dzień Dobry Polsko”

Regulamin przekazywania materiałów do audycji „Dzień Dobry Polsko”

§1 Postanowienia wstępne

1.Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł. (dalej: Organizator lub TVP) jest producentem audycji p.t. „Dzień Dobry Polsko”, w ramach której zamierza prezentować utwory audiowizualne lub zdjęcia (dalej: Materiały), przekazywane jej przez telewidzów i użytkowników portalu internetowego tvp.pl, (dalej: Uczestnik lub Uczestnicy).

2.Uczestnicy mogą przekazywać Materiały od dnia 27.02.2017 r. do momentu w którym Organizator zadecyduje o odwołaniu przesyłania Materiałów.

3.Informacja o zakończeniu możliwości przesyłania Materiałów zostanie zamieszczona na stronach internetowych TVP na 7 dni przed planowanym zakończeniem.

4.Przesłanie jakiegokolwiek Materiału wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

Nowy program śniadaniowy

Nowy program śniadaniowy

Program adresowany jest nie tylko do widzów wielkich miast, ale także do tych z małych miasteczek i wsi. Poprowadzą go znane duety dziennikarskie, które zaproszą do studia ciekawych gości. Widzowie będą mieli okazję nauczyć się angielskiego, odbyć poranny jogging, zapoznać się z najnowszym przeglądem prasy, informacjami drogowymi i prognozą pogody.

Budzimy Was od poniedziałku do piątku od 6:00!